fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wiele formalności bez opłaty skarbowej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia "Rz" wątpliwości dotyczące opłaty skarbowej pobieranej przy załatwianiu formalności.
Nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej obowiązują od 1 stycznia. Ciągle jednak do resortu finansów przychodzą pytania w tej sprawie.
Ministerstwo wyjaśnia, że nie pobiera się opłaty od m. in.:
> zgłoszenia, zamiaru wykonania robót budowlanych (niewymagających pozwolenia na budowę) oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu.
> tzw. milczącej zgody (starosta ma 30 dni od daty wniesienia zgłoszenia na złożenie sprzeciwu, jeśli tego nie zrobi, to wyraża milczącą zgodę).
> postanowień w sprawie udzielenia zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
> formalności związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Natomiast w wypadku pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę pobiera się odrębnie od każdego obiektu.
W razie wydania natomiast pozwoleń na: budowę lub użytkowanie budynku o funkcji mieszanej podczas obliczania opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
Ministerstwo Finansów razem z resortem budownictwa i Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego wydało 23 marca wspólne stanowisko dotyczące nowych przepisów.
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107 zł,
- wydanie wypisu ze studium lub planu - 30 zł do pięciu stron, 50 zł- powyżej pięciu stron,
- zatwierdzenie projektu budowlanego (w odrębnej decyzji) - 47 zł,
- wydanie pozwolenia na budowę budynku na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolna lub leśna - 1 zł za każdy mkw. powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł,
- decyzja umarzająca postępowanie - 10 zł,
- decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym - 10 zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA