fbTrack

Nieruchomości

Wiele formalności bez opłaty skarbowej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia "Rz" wątpliwości dotyczące opłaty skarbowej pobieranej przy załatwianiu formalności.
Nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej obowiązują od 1 stycznia. Ciągle jednak do resortu finansów przychodzą pytania w tej sprawie.
Ministerstwo wyjaśnia, że nie pobiera się opłaty od m. in.: > zgłoszenia, zamiaru wykonania robót budowlanych (niewymagających pozwolenia na budowę) oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu.
> tzw. milczącej zgody (starosta ma 30 dni od daty wniesienia zgłoszenia na złożenie sprzeciwu, jeśli tego nie zrobi, to wyraża milczącą zgodę). > postanowień w sprawie udzielenia zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. > formalności związanych z budownictwem mieszkaniowym. Natomiast w wypadku pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę pobiera się odrębnie od każdego obiektu. W razie wydania natomiast pozwoleń na: budowę lub użytkowanie budynku o funkcji mieszanej podczas obliczania opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. Ministerstwo Finansów razem z resortem budownictwa i Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego wydało 23 marca wspólne stanowisko dotyczące nowych przepisów. - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107 zł, - wydanie wypisu ze studium lub planu - 30 zł do pięciu stron, 50 zł- powyżej pięciu stron, - zatwierdzenie projektu budowlanego (w odrębnej decyzji) - 47 zł, - wydanie pozwolenia na budowę budynku na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolna lub leśna - 1 zł za każdy mkw. powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł, - decyzja umarzająca postępowanie - 10 zł, - decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym - 10 zł.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL