fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak sporządzić regulamin socjalny

Firmy gospodarują środkami funduszu socjalnego według ważnego regulaminu socjalnego. Regulamin muszą mieć bez względu na to, czy fundusz tworzą obowiązkowo, czy dobrowolnie. W regulaminie tym określamy przede wszystkim zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z jego środków. Tak wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. w DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)
Treść regulaminu, w tym każdą jego zmianę, trzeba uzgodnić z zakładową organizacją związkową. Tam, gdzie działa kilka zakładowych organizacji związkowych, wszystkie lub choćby reprezentatywne przedstawiają w ciągu 30 dni wspólne stanowisko. Jeśli nie zrobią tego, pracodawca sam może wprowadzić regulamin. Przedsiębiorca niemający związków uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę w sposób u niego przyjęty do reprezentowania jej interesów. Odpowiedzialność za stosowanie ustawy, w tym za treść regulaminu socjalnego ponosi pracodawca. Reprezentacja załogi (zakładowa organizacja związkowa lub jej przedstawiciel) powinna jednak, wprowadzając do regulaminu wątpliwe postanowienia prawne, zważać na ograniczone przepisami możliwości wydatkowania funduszu.Regulamin funduszu socjalnego jest wyrazem pogodzenia możliwości finansowych pracodawcy z potrzebami socjalnymi personelu. By dobrze się spełniał i służył załodze, pracodawca i związki powinni dysponow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA