fbTrack

Nie w każdym województwie cudzoziemcy pracują tak samo długo

Wojewodowie wydają zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na różne okresy. Wszystko zależy od tego, jak oceniają rynek pracy na swoim terenie
- Czy okres, na jaki wydaje się zezwolenie na pracę dla cudzoziemców, może różnić się w każdym województwie? A czy procedura jest wszędzie taka sama? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Zezwolenie na pracę wydaje się w każdym województwie na podstawie tych samych zasad. Najpierw cudzoziemiec musi wystąpić o przyrzeczenie na wykonywanie pracy. Mając taki dokument, stara się o wizę lub zezwolenie na zamieszkanie. Dopiero po tym wojewoda wyda zezwolenie na pracę. Ale o wydanie przyrzeczenia nie trzeba występować, jeżeli cudzoziemiec uzyskał prawo zamieszkania lub pobytu w Polsce. Wtedy przyszły pracodawca powinien od razu złożyć wiosek o zezwolenie na pracę.Wizę wydaje konsul na czas pobytu cudzoziemca określony w przyrzeczeniu lub oświadczeniu, ale nie dłużej niż na rok.Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę należy uzasadnić merytorycznie, a na konto właściwego wojewody wpłacić kwotę odpowiadającą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2007 r. jest to 936 zł). Uwaga! W ra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL