fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłata targowa za punkt z lodami

¦ Sprzedaję lody z maszyny, gofry i desery w dzierżawionym punkcie handlowym (który nie jest budynkiem). Działalność ta we wpisie do ewidencji określona jest jako "55.30.B pozostałe placówki gastronomiczne". Czy od tego punktu handlowego należy się opłata targowa?Tak Skoro sprzedaż lodów, gofrów i deserów nie jest prowadzona w budynku ani jego części, od sprzedawcy pobiera się opłatę targową. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol) opłata targowa obciąża osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które sprzedają na targowiskach. Jak wynika z art. 15 ust. 2 upol, targowisko to miejsce, w którym jest prowadzony handel. Z jednym wyjątkiem - opłacie targowej nie podlega sprzedaż w budynkach lub częściach budynków. Wyjątek ten nie dotyczy sprzedaży w targowiskach pod dachem oraz halach używanych do targów, aukcji i wystaw. Nie mamy tu do czynienia ze sprzedażą prowadzoną w m...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA