fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szkolenie pracowników bez opłaty uzdrowiskowej

Od pracownika przebywającego w firmowym ośrodku wczasowym na szkoleniu nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej. Należy się ona jednak, gdy w nim wypoczywa
Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach mających status uzdrowiska (w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych) pobiera się opłatę uzdrowiskową. W miejscowościach bez tego statusu, ale posiadających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe pobiera się opłatę miejscową. Muszą ją wnosić same osoby fizyczne we właściwym urzędzie gminy lub miasta, jednak zazwyczaj rada gminy (miasta) nakłada na ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, pensjonaty czy hotele obowiązek poboru opłaty od poszczególnych osób oraz wpłaty na rachunek gminy (miasta). W praktyce może się pojawić pytanie, czy opłata powinna być pobierana także od pracowników firmy (instytucji), która jest właścicielem ośrodka.Jest raczej oczywiste, że jeśli pracownik firmy przebywa w ośrodku w celach zdrowotnych, turystycznych bądź wypoczynkowych, musi taką ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA