fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nadpłaconą pensję korygujemy, gdy zatrudniony odda nadwyżkę

Nadpłacone pracownikowi wynagrodzenie możesz skorygować w dokumentach ubezpieczeniowych dopiero wtedy, gdy zwróci on nadwyżkę
W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA, składanym za pracownika, firma wykazuje cały przychód, jaki mu wypłaciła od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. Zdarza się, że księgowa się pomyli i wypłaci lub przekaże komuś na konto wyższą pensję, niż się należy. Albo też błędnie prześle dwa razy w miesiącu zarobki jednej osobie.Zbyt wysokie wynagrodzenie pracodawca też musi ująć w raporcie ZUS RCA zatrudnionego za miesiąc, kiedy mu je wypłacił lub postawił do jego dyspozycji (przelał na jego rachunek bankowy). Nadpłata także stanowi bowiem przychód, od którego potrącamy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Po odkryciu pomyłki szef nie może skorygować dokumentów rozliczeniowych dopóty, dopóki podwładny nie odda mu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia. Podkreślam, że nadpłacone pieniądze są przychodem ze stosunku pracy i dopiero z chwilą jego zwrotu przekształcają się w świadczenie nienależne.Pani Ala jest księgow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA