fbTrack

Ile czasu ma urząd na załatwienie sprawy podatkowej

Rysuje Paweł Gałka
Nieznane
Ordynacja podatkowa wyznacza terminy załatwienia sprawy kończącej się decyzją podatkową, także terminy wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji prawa. Nie znajdziemy w niej ograniczeń czasowych kontroli podatkowej, ale te przewiduje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Przekroczenie tych terminów nie pozbawia jednak organu podatkowego prawa do wydania decyzji czy w ogóle do załatwienia sprawy
Sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (czyli dowodowego) powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ordynacji podatkowej (op) stanowią inaczej.Ponieważ pojęcia "sprawa szczególnie skomplikowana" żaden przepis nie wyjaśnia, decyzję o tym, czy dana sprawa należy do tej kategorii, czy nie, pozostawiono urzędnikom.Obowiązek działania "bez zbędnej zwłoki" pozostaje w bezpośrednim związku z ogólnymi zasadami postępowania podatkowego, przede wszystkim z zasadą szybkości postępowania (art.125 op). Tam też zapisano, że organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane nie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL