Kwartalne zaliczki

Czy osoba fizyczna rozpoczynająca działalność (prowadząca księgę przychodów i rozchodów, opodatkowana podatkiem liniowym) i świadcząca usługi zwolnione przedmiotowo z VAT może opłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie? Czy osoba zwolniona z VAT, która nie złożyła zgłoszenia VAT-R, może być uznana za małego podatnika w rozumieniu art. 5 a u pdof?
TakOsoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, może wybrać kwartalny sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nie musi przy tym spełniać żadnych dodatkowych warunków prócz powiadomienia o tym w odpowiednim terminie naczelnika urzędu skarbowego właściwego do rozliczeń PIT (do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu). Natomiast w kolejnych latach, aby nadal móc rozliczać się kwartalnie, musi być tzw. małym podatnikiem (art. 44 ust. 3 g u pdof). Definicję małego podatnika zawiera art. 5 a pkt 20 u pdof. Wynika z niego, że mały podatnik to osoba, której przychody ze sprzedaży (liczone razem z kwotą należnego VAT) nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości 800 tys. euro.To, że czytelnik korzysta ze zwolnienia z VAT i nie rozlicza tego podatku, bo świadczy usługi, które są przedmiotowo zwolnione z VAT, nie ma tu znaczenia. Licząc wysokość przychodów w kolejnych lat...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL