fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy za parkan płacimy podatek od nieruchomości

Jeśli budynek jest wykorzystywany na potrzeby działalności, to podatek zapłacimy też za ogrodzenie
- Wykorzystujemy część budynku mieszkalnego jako hotel. Czy parkan okalający działkę, na której dom się znajduje, powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości? - pyta czytelnik DF.Zgodnie z art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej uopol) podatkiem od nieruchomości obciążone są generalnie grunty, budynki i budowle. Parkan nie może być zaklasyfikowany jako budynek. Art. 1a ust. 1 pkt 1 uopol definiuje bowiem budynek jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz ma fundamenty i dach.Może jest wobec tego budowlą? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 uopol budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA