fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Raty trzeba zaokrąglać do pełnych złotych

Raty podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego muszą być zaokrąglane do pełnych złotych
Wyjaśnił to ostatnio minister finansów w piśmie nr AP13-160/ 8012/548/2006/AA. Chodziło o podatki: rolny, leśny i od nieruchomości, płacone w ratach składających się na łączne zobowiązanie podatnika. Minister przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia1991 r. podatki te ustala w decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a więc konkretnej nieruchomości.Są one płatne w ratach w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli w grę wchodzi kilka podatków, do których uiszczenia zobowiązany jest jeden podmiot, wydawana jest jedna decyzja.Kwestie zaokrąglania reguluje natomiast art. 63 § 1 i 2 ordynacji podatkowej.Wynika z niego, że płacone kwoty zaokrągla się do pełnych złotych, z tym że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a przekraczające 50 groszy podwyższa do pełnych złotych.Minister zaznaczył, że wskazane zasady za...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA