fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwrot nienależnego VAT

Polska ustawa o VAT od 1 czerwca 2005 r. zezwala, przy zachowaniu określonych warunków, na odliczenie podatku z faktury dokumentującej czynność, która nie podlega VAT. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne w świetle europejskich przepisów?
Na ten temat wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach z 13 grudnia 1989 r. (sprawa C-342/87 Genius Holding) oraz z 15 marca 2007 r. (sprawa C-35/05 Reemtsma).Drugie orzeczenie dotyczyło wykładni przepisów VIII dyrektywy. Określa ona zasady, na jakich osoba nieposiadająca siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium danego państwa członkowskiego UE może domagać się od tego państwa zwrotu zapłaconych kwot lokalnego VAT.Usługi reklamowe kupione we WłoszechReemtsma, podatnik niemiecki, kupiła usługi reklamowe od podmiotu włoskiego. Zgodnie z krajowymi i wspólnotowymi przepisami o VAT transakcje te powinny podlegać VAT w Niemczech. Niemniej sprzedawca uwzględnił lokalny podatek należny na fakturach wystawionych dla Reemtsmy, która zwróciła się o jego zwrot do właściwego organu włoskiego.Wniosek został oddalony, a sprawa trafiła do ETS , który stwierdził, że spółka nie może żądać zwrotu niesłusznie zapłacone...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA