Podatnik może odliczyć VAT z faktur od niezarejestrowanego kontrahenta

Sam fakt niezarejestrowania wystawcy faktur jako czynnego podatnika VAT nie może być podstawą do pozbawienia jego kontrahenta prawa do odliczenia VAT. Konieczne jest, aby podatnik wiedział lub przy zachowaniu minimum należytej staranności mógł wiedzieć o nadużyciu podatkowym. Tak orzekł WSA w Gdańsku 7 sierpnia br. (I SA/Gd 532/07)
Organy podatkowe zakwestionowały faktury dokumentujące zakup paliwa, na podstawie których podatnik odliczył VAT. Wskazały, że faktury zostały wystawione przez podmiot niezarejestrowany i, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT z 2004 r., nie mogą być podstawą do obniżenia podatku należnego o naliczony z nich wynikający. Podatnik miał obowiązek sprawdzenia wybranego kontrahenta.Podatnik dowodził natomiast, że faktycznie zakupił paliwo udokumentowane zakwestionowanymi fakturami, zakup ten pozostawał w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a także został prawidłowo rozliczony. Działając w dobrej wierze, sprawdził dokumenty kontrahenta, a zatem nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji jego niezgodnego z prawem działania.Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Wskazał, że przepisy unijne gwarantują podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przewidując jednocześnie możliwość nakładania krajowych ograniczeń. Mogą one jednak naru...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL