fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Co zrobić gdy fikcyjny dochód blokuje prawo do zasiłku rodzinnego?

Rzeczpospolita
 
Samotnie wychowuję troje dzieci. Nie przyznano mi zasiłku rodzinnego, ponieważ do mojego faktycznego dochodu (1000 zł netto wynagrodzenie + 750 zł alimenty na wszystkie dzieci) doliczono mi dochód za pole, które wydzierżawiłam 3 lata temu. Pole to 2 ha 28 - czyli ponad 3 ha przeliczeniowe. Faktycznie wydzierżawiłam 1 ha 72 - czyli zostaje mi 0,56 ha (przeliczeniowo 0,69 ha). Ten fikcyjny dochód z gospodarstwa uniemożliwił mi uzyskanie zasiłku. Co mam robić? Jak się odwołać od decyzji? Czy mogę liczyć na jakąś pomoc, na jakieś inne świadczenia?
Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Zasiłek przysługuje również osobom, których dochód przekracza wymieniony limit, jednak tylko wtedy, jeśli kwota przekroczenia jest niższa lub równa najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany.
Musi być jednak spełniony podstawowy warunek: [b]zasiłek rodzinny przysługiwał osobie o niego wnioskującej w poprzednim okresie zasiłkowym[/b]. W razie przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym (czyli dwa razy z rzędu) zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwał.
Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny nie otrzyma go z powodu przekroczenia granicy dochodowej, powinna zastanowić się nad możliwością uzyskania wsparcia z pomocy społecznej. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są bowiem przeznaczone dla osób o najniższych dochodach. Aby je uzyskać również trzeba spełniać tzw. kryterium dochodowe. Jednak jest ono niższe w porównaniu z kryterium dochodowym przy zasiłku rodzinnym.
Aby otrzymać zasiłek z pomocy społecznej osoba samotnie gospodarująca nie może mieć dochodu wyższego niż 477 zł w przeliczeniu na jedną osobę (w stosunku do osób w rodzinie jest to kwota 351 zł).
Aby prawidłowo ustalić, czy osoba ubiegająca się o zasiłek z pomocy społecznej spełnia kryterium dochodowe, należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w listopadzie, trzeba przedstawić dochód z października.
Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy dochody netto (bez zaliczki na podatek i potrącanych składek ubezpieczeniowych). Uwzględnia się np. zarobki, renty i emerytury, zasiłki dla bezrobotnych itp.
W dochodzie nie uwzględnia się natomiast:
- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
- świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Dochody liczone są restrykcyjnie. Liczy się niemal wszystko, a ustawa o pomocy społecznej wymienia tylko kilka kategorii dochodów, które nie są uwzględniane.
Co więcej - do dochodów warunkujących prawo do świadczeń z pomocy społecznej wlicza się także świadczenia pomoc przyznaną wcześniej w tej samej instytucji np. dodatek mieszkaniowy.
Ponieważ nie znamy dokładnie wszystkich dochodów uzyskiwanych przez Czytelniczkę nie możemy jednoznacznie powiedzieć, czy otrzyma ona zasiłek z pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że tak...
[ramka] [b] Więcej o tym, jak liczyć dochód z gospodarstwa rolnego dla celów świadczeń rodzinnych, piszemy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/467346.html]Więcej hektarów, mniej szans na świadczenia[/link]
O zasadach obliczania dochodu piszemy też w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/543051.html/]Kto dostanie zasiłek rodzinny[/link]
Więcej informacji o prawie do zasiłków rodzinnych[/b] w serwisie: [link=http://www.rp.pl/temat/56660.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Zasiłki » Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku [/link]
[b]Szczegółowe zasady ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej[/b] w serwisie: [link=http://www.rp.pl/temat/211949.html]rp.pl » Samorząd » Świadczenia z gminy i powiatu » Pomoc społeczna [/link][/ramka]
 
 
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA