fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Przymusowa sprzedaż otrzymanej działki nieopodatkowana

www.sxc.hu
Kto otrzymał działkę w formie darowizny, nie zapłaci podatku od kwoty uzyskanej za jej sprzedaż w ramach wywłaszczenia
Podatek możemy natomiast zapłacić, jeśli grunt wcześniej kupiliśmy.
[b]Tak przepisy o PIT interpretuje Izba Skarbowa w Warszawie (interpretacja IPPB4/415-441/10-2/JS).[/b] Podatnik zwrócił się do niej z pytaniem, czy kwota otrzymana od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana. Miał otrzymać działkę znajdującą się w granicach najbardziej prawdopodobnego wariantu budowy drogi ekspresowej, co wiązało się z perspektywą wywłaszczenia.
Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link] odpłatne zbycie nieruchomości jest jednym ze źródeł przychodów, a więc powinno co do zasady podlegać opodatkowaniu (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a). Ustawa wprowadza jednak zwolnienie dla przychodów uzyskanych m.in. z odszkodowania wypłaconego zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami oraz dla odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Zwolnienie to nie przysługuje, jeśli właściciel nieruchomości nabył ją w ciągu dwóch lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź przed odpłatnym zbyciem nieruchomości, a jednocześnie cena nabycia była niższa niż połowa wartości odszkodowania lub ceny zbycia na cele uzasadniające wywłaszczenie (art. 21 ust. 1 pkt 29).
W opisanej sytuacji wszystko wskazywało na to, że od momentu otrzymania darowizny do chwili wywłaszczenia minie mniej niż dwa lata. Izba skarbowa stwierdziła, że gdy nie zostanie spełniony żaden z wyżej opisanych warunków albo tylko jeden z nich, przychód będzie podlegał zwolnieniu.Skoro podatnik otrzyma grunt w formie darowizny, to nie będzie można ustalić jego ceny. Umowa darowizny jest bowiem umową nieodpłatną. Tym samym [b]nie da się ustalić stosunku ceny nabycia i ceny zbycia w wyniku wywłaszczenia i stwierdzić, czy ta pierwsza była niższa o połowę.[/b] W związku z tym izba skarbowa przyjęła korzystne dla podatnika stanowisko i uznała, że przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu.
Takie stanowisko prowadzi do sytuacji, w której przychód ze sprzedaży gruntów na rzecz GDDKiA będzie opodatkowany, jeśli wywłaszczany właściciel nabył go mniej niż dwa lata wcześniej w drodze kupna i zapłacił wtedy mniej niż połowę ceny, którą później otrzymał za wywłaszczenie. Gdy nieruchomość zostanie nabyta poprzez darowiznę, od kwoty otrzymanej od GDDKiA nie będzie podatku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA