fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 26 października 2010

[srodtytul]CBA[/srodtytul]
- prezes Rady Ministrów określił stanowiska służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagania dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=370000](DzU nr 189, poz. 1265)[/link]
- drugie jego rozporządzenie ustala stawki uposażenia zasadniczego oraz jego wzrost z tytułu wysługi lat [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=370005](DzU nr 189, poz. 1266)[/link]
[srodtytul]PARLAMENT EUROPEJSKI[/srodtytul]
- obowiązkom kapitana polskiego statku morskiego związanym z ochroną lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego poświęcone jest rozporządzenie ministra infrastruktury [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=369997](DzU nr 189, poz. 1267)[/link]
[srodtytul]WOJSKO[/srodtytul]
- zmienione rozporządzenie (oraz załącznik nr 2) ministra obrony narodowej w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (DzU nr 189, poz. 1268),
- drugie, też zmienione rozporządzenie dotyczy wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (DzU nr 189, poz. 1269); [link=http://www.rp.pl/artykul/215017,554496-Swiadczenia-po-misjach.html]Świadczenia po misjach [/link]
[srodtytul]AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH[/srodtytul]
- zmodyfikowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o przesłankach odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybie postępowania w tych sprawach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=369991](DzU nr 189, poz. 1271)[/link]; [link=http://www.rp.pl/artykul/212825,554506-Tylko-czesc-dlugow-bedzie-umorzona.html]Tylko część długów będzie umorzona[/link]
[srodtytul]IPN[/srodtytul]
- nową treść mają załączniki nr 1 i nr 2 (będące oświadczeniami) do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów dotyczącego zgromadzenia elektorów oraz zgłaszania kandydatów do Rady IPN.; zmiana ta weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 25 października [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=371514](DzU nr 197, poz. 1310)[/link]
[b]LEKARZE[/b]
- poważnie zmienione rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ukazało się w Internecie 26 października o godzinie 21.O8 i weszło w życie tego właśnie dnia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=371778](DzU nr 198, poz. 1320)[/link]
[b]STATUTY[/b]
- także 26 października zostało opublikowane zarządzenie prezesa Rady Ministrów, które nadało statut Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. W skład CBA wchodzą cztery departamenty, siedem biur, gabinet szefa, jeden zespół oraz 11 delegatur [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=371650](MP nr 76, poz. 953)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA