fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Oświadczenie majątkowe kierownika USC

Kierownik USC oświadczenie majątkowe składa tylko na żądanie
Fotorzepa, Rafał Guz Rafał Guz
Czy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (inny niż wójt) oraz jego zastępca są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych corocznych czy tylko składają je na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta)?
Żaden z przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ani też ustawy o pracownikach samorządowych czy ustawy o samorządzie gminnym nie nakłada na kierownika USC ani na jego zastępcę obowiązku składania okresowych (np. corocznych) oświadczeń majątkowych.
Obowiązek składania oświadczeń majątkowych ciąży na radnym, wójcie i jego zastępcy, sekretarzu, skarbniku, kierowniku jednostki organizacyjnej gminy, osobie zaradzającej i członku organu zarządzającego gminną osobą prawną, jak również na osobie wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Jednocześnie każdy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe na żądanie pracodawcy. Obowiązkowo, i to bez wezwania, urzędnicy składają jedynie informacje dotyczące prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Ponieważ urząd stanu cywilnego nie stanowi wyodrębnionej jednostki organizacyjnej gminy, jest jedynie częścią urzędu gminy, to kierownik USC (inny niż wójt) nie jest kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej. W konsekwencji nie ciąży na nim obowiązek składania corocznych oświadczeń majątkowych.
Ponadto każdy inny niż wójt kierownik USC (jego zastępca), wydając decyzje administracyjne na podstawie przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego czy też ustawy o zmianie imion i nazwisk, dokonuje tego na podstawie kompetencji wynikających wprost z tych ustaw, a nie z upoważnienia udzielonego mu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Nie jest zatem osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta, zobowiązaną do składania oświadczeń majątkowych.
W konsekwencji osoba zatrudniona na tym stanowisku nie ma obowiązku składać oświadczenia majątkowego z powodu zatrudnienia na tym stanowisku ani z powodu rozwiązania stosunku pracy, ani też oświadczenia rocznego.
[i]Podstawa prawna
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=18C2D3E25EFDC535C6057AADE375CFAD?id=163433]ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link]
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DAF576A07349527BE91B5A2E718FD525?id=292862]ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.)[/link]
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E16369635428404B9D527CA970D60302?id=174390]ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 161, poz. 1688 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA