fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki,ZUS,NFZ: możesz wystąpić o interpretację

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Przedsiębiorca może złożyć do właściwej instytucji wniosek o wydanie pisemnego wyjaśnienia tylko w jego indywidualnej sprawie
Pozwala na to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli chodzi o kwestie podatkowe – ordynacja podatkowa.Interpretacja dotyczy zakresu i sposobu zastosowanych przepisów. Ale tylko w zakresie danin publicznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0B95AA7CE4158FB20CC44BD10A0DF68D?id=325303]ustawą o finansach publicznych[/link] do danin publicznych zalicza się: podatki, składki, opłaty oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych przepisów niż ustawa budżetowa.[srodtytul]Trudna sztuka pisania[/srodtytul]Zanim przedsiębiorca uzyska interpretację, powinien odpowiednio sformułować swoje pytanie. [b]Wniosek o wydanie interpretacji musi bowiem dotyczyć stanu faktycznego: takiego, który zaistniał, albo przewidywane...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA