fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kontrole: inspektor uprzedza o swojej wizycie

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Inspektor może zapukać do drzwi przedsiębiorcy, gdy uprzedził go o tym z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie zawsze jednak zasada ta jest w praktyce stosowana. Przepisy przewidują tu pewne odstępstwa
Zasady kontrolowania przedsiębiorców określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A5A0B27F864C7759284F7E513B9037E9?id=236773]ustawa o swobodzie działalności gospodarczej[/link]. To z jej art. 79 wynika obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.[b]Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia[/b]. Warto pamiętać, że jeśli kontrola nie zostanie wszczęta w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, urzędnicy będą musieli wysłać kolejne zawiadomienie.W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli powinno znaleźć się oznaczenie organu, data i miejsce wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.[srodtytul]Czasem bez zapowiedzi[/srodtytul]Od zasady, że o wizycie przedsiębiorcę trzeba powiadomić, przepisy przewidują jednak wyjątki. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA