fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pensja należy się za cały okres wypowiedzenia

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Wynagrodzenie dla podwładnego, który nie musi świadczyć pracy, ogranicza się do wynikającego z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną
Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy jest odstępstwem od reguły wynikającej z art. 22 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] , zgodnie z którym zobowiązanie pracodawcy polega nie tylko na wynagradzaniu pracownika, ale także na jego zatrudnianiu, czyli na umożliwieniu pracownikowi faktycznego wykonywania pracy.W praktyce często jednak powstaje konieczność zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w imię ochrony interesów pracodawcy. Dotyczy to zwłaszcza pracowników stanowiących kadrę zarządzającą (w tym członków zarządów spółek czy kierowników komórek organizacyjnych).[b]Pracodawcy decydują się bowiem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę zwolnić ich z obowiązku świadczenia pracy przy zachowaniu ich prawa do wynagrodzenia[/b]. Powstają wtedy problemy, jak obliczać wynagrodzenie pracownika odsuniętego od pracy.[srodtytul]Tak jak za gotowoś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA