fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Emisja obligacji - nie płacimy VAT i PCC

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Spółka proponująca nabycie obligacji swojemu kontrahentowi nie zapłaci od ich emisji VAT. Czynność ta nie spowoduje również obowiązku uiszczenia PCC
Emisja obligacji nie wypełnia przesłanki do uznania jej za czynność opodatkowaną na gruncie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link]. Jednocześnie jako niewymieniona wśród czynności opodatkowanych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=357070]podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)[/link] nie podlega temu podatkowi.W szczególności emisji obligacji nie można utożsamiać z zawarciem umowy pożyczki (mamy w takim przypadku do czynienia z odrębnymi zdarzeniami prawnymi).[srodtytul]Sposób na pozyskanie kapitału[/srodtytul]Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie to może mieć charakter:- pieniężny, polegający na zapłacie należności głównej oraz należno...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA