Dotacje: wydatek na napisanie wniosku jest kosztem

Opłata za usługi doradcy podatkowego, które nie dotyczyły działalności podatnika, nie będzie kosztem
www.sxc.hu
Opłaty związane z opracowaniem i rozliczeniem wniosku o dotację unijną sfinansowane z własnych środków przedsiębiorcy są kosztem uzyskania przychodu. I to w dacie ich poniesienia
W myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.Jeśli zatem koszty związane z przygotowaniem wniosku o dotację podatnik sfinansuje z własnych środków i nie będą one pokryte z dotacji, to nie znajdzie zastosowania wspomniany przepis. Będzie to oznaczało, że wydatki, jakie podatnik poniesie na sporządzenie wniosku o dotację, będą kosztem.[ramka][b]Przykład[/b]Janusz P. ubiegał się o dotację na zakup drukarki fleksograficznej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek sporządziła inna firma, która wystawiła za to fakturę.Pan Janusz otrzymał od niej również faktury za obsługę w ramach rozliczenia projektu w trakcie realizacji inwestycji. Wydatki te Janusz P. pokrył ze środków własnyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL