Od źle doręczonej decyzji nie da się odwołać

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Organ podatkowy może odrzucić odwołanie wniesione w terminie, jeśli stwierdzi, że podatnik kwestionuje decyzję, która nie została prawidłowo doręczona, bo dostała ją osoba, która nie jest pełnomocnikiem
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 sierpnia 2010 r., VIII SA/Wa 226/10[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Dyrektor izby skarbowej stwierdził niedopuszczalność odwołania W.B. i E.B. od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Jako podstawę prawną wskazał art. 228 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376 ]ordynacji podatkowej[/link].Stwierdził, że decyzja organu I instancji nie została prawidłowo doręczona skarżącym. Nie weszła zatem do obrotu prawnego. Tym samym odwołanie należało uznać za niedopuszczalne, gdyż nie zaczął biec termin, o którym mowa w art. 223 § 2 pkt 1 ordynacji podatkowej.Sprawa trafiła do sądu.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA orzekł, że skarga zasługuje na uwzględnienie.Sąd przychylił się do zgodnego wniosku stron postępowania dotyczącego uchylenia zaskarżonego postanowienia. Zostało ono wydane z naruszeniem a...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL