fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 24 września 2010

[srodtytul]WYWIAD WOJSKOWY[/srodtytul]
- w rozporządzeniu ministra obrony narodowej o świadczeniach przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania zmienił się jeden przepis (§ 25 pkt 6 litera b) dotyczący zwrotu kosztów przejazdu raz w miesiącu do rodziny, która nie przesiedliła się razem z funkcjonariuszem ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=366335]DzU nr 166, poz. 1124[/link])
[srodtytul]BROŃ[/srodtytul]
- zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji o pozbawianiu broni palnej cech użytkowych wzrosły opłaty: z 32 zł do 70 zł za wydanie specyfikacji technicznej oraz z 40 zł do 80 zł za dokonanie oceny zgodności ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=366342]DzU nr 166, poz. 1126[/link])
[srodtytul]STRAŻE POŻARNE[/srodtytul]
- ten sam minister podał, że w bieżącym roku przeznacza się – wyłącznie w celu zapewnienia gotowości bojowej zakładowych i ochotniczych straży pożarnych – kwotę 33 000 000 zł ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=366332]DzU nr 166, poz. 1127[/link])
[srodtytul]SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra obrony narodowej dotyczące, najkrócej mówiąc, warunków, trybu i terminów powoływania do służby przygotowawczej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=366934]DzU nr 170, poz. 1144[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA