fbTrack

Praca, emerytury, renty

Odsetki z ZUS z podatkiem

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Odsetki za nieterminową wypłatę zasiłku pogrzebowego są przychodem z innych źródeł
Tak wynika z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lipca 2010 r. (nr ITPB2/415-360/10/MU)[/b].
Z pytaniem zwróciła się podatniczka, której ZUS w 2009 r. wypłacił odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku pogrzebowego. Następnie przesłał jej formularz PIT-8C, w którym został wykazany przychód z tego tytułu. Zdaniem wnioskodawczyni nie powinna ona jednak płacić podatku. To dlatego, że jest to odszkodowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360877]ustawy o PIT[/link]. Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wyjaśniła, że nie można mylić instytucji odszkodowania z odsetkami. Te drugie są bowiem świadczeniem ubocznym. Jest ono wypłacane niezależnie od tego, czy i w jakiej wysokości podatnik poniósł szkodę (są skutkiem niewykonania zobowiązań). Tymczasem celem odszkodowania jest naprawienie szkody. Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy o PIT wynika natomiast, że zawarte w nim zwolnienie ma zastosowanie tylko do odszkodowań. Jednocześnie orzecznictwo wskazuje, że przepisy regulujące zasady przyznawania ulg trzeba interpretować ściśle.
Izba wyjaśniła, że odsetki są przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Oznacza to, że podatnik powinien wykazać je w składanym po zakończeniu roku zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL