fbTrack

Pracodawca wrzuci w koszty odszkodowanie dla byłego pracownika

Rzeczpospolita
Przedsiębiorca może odliczyć od przychodu wydatki na rzecz pracowników. Także byłych. Potwierdza to orzecznictwo sądowe w sprawie przyznawanych im odszkodowań i rekompensat
Spójrzmy na sprawę rozpatrywaną przez [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (wyrok z 13 lipca 2010 r., I SA/Wr 538/10).[/b]Spółka złożyła wniosek o interpretację. Z opisu stanu faktycznego wynika, że zatrudnione w niej osoby są narażone na wypadki (jest to praca w kopalni). Występują potem z roszczeniami do spółki. Jeśli konsekwencją wypadku jest orzeczenie renty przez ZUS, byli pracownicy występują o zwrot kosztów leczenia, przyznanie renty wyrównawczej oraz zadośćuczynienie.Z reguły spółka zawiera z nimi ugody i na ich podstawie wypłaca wymienione świadczenia. Jak podkreśliła we wniosku, jest to dla niej korzystniejsze i tańsze. Jeśli firma nie dojdzie do porozumienia z poszkodowanymi, wypłaty są dokonywane na podstawie wyroków sądowych.Na świadczenia odszkodowawcze mogą też liczyć spadkobiercy pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy.[srodtytul]Gdy nakazują przepisy[/srodtytul]Czy takie wydatki są kosztem uzyskania przychod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL