fbTrack

Przepisy unijne wymusiły zmianę polskich regulacji akcyzowych

www.sxc.hu
Nowelizacja ustawy akcyzowej została w znacznej mierze wymuszona zmianami w przepisach unijnych. Część nowych przepisów wynikła jednak z konieczności doprecyzowania dotychczasowych regulacji i uszczelnienia systemu poboru podatku
1 kwietnia 2010 r. weszły w życie niektóre przepisy materialne dyrektywy 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego (DzUrz UE L/9 z 14 stycznia 2009 r., dalej dyrektywa 118), uchylającej dyrektywę 92/12/ EWG, czyli tzw. dyrektywę horyzontalną.Pozostała część przepisów nowej dyrektywy akcyzowej powinna zostać wdrożona najpóźniej od 1 stycznia 2011 r.[srodtytul]EMCS i nowości w imporcie[/srodtytul]Przepisy nowej dyrektywy wprowadziły istotne zmiany, gdy chodzi o organizację przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a w szczególności nałożyły na państwa członkowskie UE obowiązek wdrożenia systemu EMCS.Szczegółowe określenie zasad jego działania jest podstawowym celem i najważniejszym obszarem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, wchodzącej w życie 1 września 2010 r. (więcej na ten temat napiszemy w drugiej części komentarza do nowych przepisów, która ukaże się 2 września).Oprócz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL