fbTrack

Finanse

Księgowanie mylnie pobranej gotówki

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Bank źle zapisał w wyciągu kwotę jaką pobrał samorząd ze swojego konta, ale swój błąd wkrótce sprostował. W jaki sposób należy to zaksięgować?
Samorządowa jednostka budżetowa pobrała z banku do kasy środki finansowe w kwocie 2151,48 zł. Bank w wyciągu bankowym pomyłkowo zaksięgował pobranie kwoty 2151,68 zł. Powstałą różnicę tj. 0,20 zł. bank zwrócił, w następnym miesiącu.
Zobaczmy, jak jednostka winna zaksięgować to zdarzenie, oraz czy powinna ująć je w sprawozdaniu budżetowym. Zgodnie z postanowieniami art. 40 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240)[/link] jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad określonych w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]rozporządzeniu ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 142, poz. 1020 z późn.zm.)[/link].
Ewidencja zdarzeń opisanych w pytaniu: [b]1) Pobranie z banku środków do Kasy (KP) – 2151,48 zł [/b] Wn 101 Kasa Ma 140 Środki pieniężne w czasie [b]2) Wypłata środków pobranych z banku (WB) – 1631,38 zł [/b] Wn 140 Środki pieniężne w drodze – 2151,48 zł Wn 240 Pozostałe rozrachunki – 0,20 zł (w analityce- sumy do wyjaśnienia) Ma 130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych – 2151,68 zł [b]3) Zwrot środków przez bank w związku z niewłaściwym obciążeniem rachunku bankowego – 0,20 zł [/b] Wn 130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych Ma 240 Pozostałe rozrachunki (w analityce- sumy do wyjaśnienia) [b]4) Techniczny zapis ujemny – (-) 0,20 zł (zapis ujemny) [/b] Wn 130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych Ma 130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych Konieczność wykazania niewłaściwych obciążeń lub uznań rachunków bieżących w sprawozdaniach budżetowych została uregulowana w § 8 ust 3 Załącznika nr 39 – Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=340611]rozporządzenia ministra finansów z 3 lutego 2010 r (DZ.U. nr 20, poz. 103)[/link]. Zgodnie z zapisami wynikającymi z powołanego powyżej przepisu, dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywać w sprawozdaniu 28S, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu. Niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznanie rachunku - jako liczbę ujemną. Niewłaściwe przelewy środków powinny być wyjaśnione i rozliczone w następnym okresie sprawozdawczym. [b]Podstawa prawna:[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]- ustawa z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240)[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]- rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 142, poz. 1020 z późn. zm.)[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=343427]- rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 38 poz. 207)[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=340611]- rozporządzenie ministra finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 20, poz. 103)[/link]. [i]Autorka jest główną księgową samorządowej jednostki budżetowej[/i] [ramka][b]Czytaj więcej o rachunkowości samorządów w dziale [link=http://www.rp.pl/temat/406042_Rachunkowosc_jednostek_samorzadu_terytorialnego.html]Samorząd » Finanse » Rachunkowość[/link] [/b][/ramka]
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL