fbTrack

Co z wydatkami na podwyższenie kapitału zakładowego

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Wszelkie koszty ponoszone przez spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego pozostają w bezpośrednim związku z jego podwyższeniem, nie z osiągnięciem przychodu. Co za tym idzie nie mogą być kosztami podatkowymi
[b]Tak wynika z wyroku NSA z 28 lipca 2010 r. (II FSK 437/09).[/b]Spółka wskazała, że zgromadzenie wspólników podwyższyło kapitał zakładowy i w związku z tym poniosła wydatki, m.in. na opłatę notarialną i podatek od czynności cywilnoprawnych. Zwróciła się o udzielenie interpretacji, czy może je zaliczyć do kosztów podatkowych. W jej ocenie, w świetle art. 15 ust. 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893] ustawy o CIT[/link], te wydatki zostały poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów w przyszłości.Organ podatkowy uznał, że to nieprawidłowe stanowisko. Zgodnie z treścią wzmiankowanego przepisu kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1.Zatem podatnik ma możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów, pod warunkiem że mają one związek z pro...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL