fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Skazanie zatarte, ale mandat przepadł

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Wojewoda stwierdził wygaśnięcie mandatu, bo wójt utracił bierne prawo wyborcze
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że wojewoda miał rację [b](sygn. II SA/Wa 522/10)[/b].
Prawnik Marcin Kołakowski jest już trzecią kadencję wójtem gminy Dzierzgowo (pow. mławski). W 2006 r. Sąd Rejonowy w Mławie uznał, że jako wójt nie udzielił dziennikarzowi "Tygodnika Ciechanowskiego" informacji publicznej i warunkowo, na rok próby, umorzył postępowanie karne. Sąd Okręgowy w Płocku oddalił apelację, a Sąd Najwyższy nie przyjął kasacji. W lutym 2007 r. wyrok się uprawomocnił.
[wyimek]Zarządzenie wojewody tylko potwierdziło prawomocny wyrok[/wyimek]
Wojewoda zwrócił się w październiku 2007 r. do Rady Gminy Dzierzgowo o podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta. Zgodnie z art. 26 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1FD7920CED56E8E59015C4121DF2A8F9?id=166432]ustawy o bezpośrednim wyborze wójta (...)[/link] następuje to wskutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów.
Rada jednak już wcześniej, razem z dwiema innymi radami miejskimi, wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności art. 7 ust. 2 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=07B117DB30DDA0090624F7500BBABEE0?id=170645]ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw[/link]. Przepis ten przewiduje, że nie mają prawa wybieralności osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.
Ponieważ (w wyroku z 24 listopada 2008 r.) Trybunał nie dopatrzył się niekonstytucyjności wspomnianego przepisu, wojewoda wystąpił ponownie do RG Dzierzgowo. Rada podjęła jednak uchwałę, że nie widzi podstaw do wygaszenia mandatu, gdyż doszło do zatarcia skazania. Upłynął rok próby i kolejne sześć miesięcy, a wójt nie figuruje już w rejestrze karnym. Zarządzeniem zastępczym z lipca 2009 r. wojewoda stwierdził więc wygaśnięcie mandatu wójta wskutek warunkowego umorzenia postępowania karnego.
Rada Gminy wniosła skargę do sądu. Zarzuciła, że w dniu, kiedy zostało wydane zarządzenie zastępcze, upłynął już okres próby i wójt odzyskał bierne prawo wyborcze. Wojewoda odpowiedział, że utrata biernego prawa wyborczego nastąpiła już w dniu uprawomocnienia się wyroku sądu karnego, a zarządzenie tylko to potwierdziło.
Zanim doszło do rozprawy, w wyroku z 23 marca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest równoznaczne ze stwierdzeniem winy.
Powołując się m.in. na dwa wspomniane orzeczenia TK, sąd oddalił skargę Rady Gminy. Uzasadniając wyrok, sędzia Ewa Marcinkowska powiedziała, że chociaż zarządzenie zastępcze zostało wydane, gdy wójt już odzyskał bierne prawo wyborcze, wygaśnięcie mandatu nastąpiło z mocy samego prawa. W momencie uprawomocnienia się wyroku wystąpiły bowiem okoliczności, o których mówi art. 26 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta (...). Rada była więc zobligowana do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, a skoro odmówiła, wojewoda miał obowiązek wydać zarządzenie zastępcze. Nie wyklucza tego funkcjonowanie w obrocie prawnym uchwały RG innej treści.
Wyrok (sygn. II SA/Wa 522/10) jest nieprawomocny. Rada będzie pewnie składać skargę kasacyjną do NSA. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje dopiero z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego. Na jesieni będą natomiast wybory samorządowe. Wójt gminy Dzierzgowo jeszcze nie wie, czy będzie kandydować.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA