fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak udowodnić, że wysłaliśmy towar unijnemu nabywcy

Rzeczpospolita
Choć przepisy ustawy o VAT dotyczące sposobu dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wydają się jasne, przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy zgromadzone przez nich dowody są wystarczające do zastosowania zerowej stawki VAT
Art. 42 tej ustawy uzależnia możliwość stosowania tej preferencyjnej stawki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) m.in. od posiadania przez podatnika dokonującego dostawy dowodów, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium in-nego państwa członkowskiego.[srodtytul]Gdy wywozi spedytor[/srodtytul]Zgodnie z art. 42 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT [/link]dowodami, które musi mieć podatnik dokonujący dostawy, aby zastosować zerową stawkę VAT, są:1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska – gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),2) kopia faktury,3) specyfikacja poszczegó...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA