fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadczenie rehabilitacyjne liczy się z tej samej podstawy

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
W okresie wypowiedzenia pracownik zachorował, chorował też po ustaniu zatrudnienia i wykorzystał łącznie 182 dni zwolnienia lekarskiego, czyli pełny okres zasiłkowy. Stara się o świadczenie rehabilitacyjne. Czy podstawa do świadczenia rehabilitacyjnego będzie taka sama jak do zasiłku chorobowego?
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (świadczenia rehabilitacyjnego) reguluje[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6D2BF3972364D95286D246EECAF49549?id=352798] ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512[/link], dalej ustawa zasiłkowa).Zgodnie z jej art. 36 podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego poprzedzającego to świadczenie, zwiększona ewentualnie o wskaźnik waloryzacji, określony na dany kwartał w komunikacie prezesa ZUS (art. 19 ust. 3 ustawy zasiłkowej).W czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, czyli w czasie trwania stosunku pracy, podstawa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA