fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

W regulaminie zawarte były klauzule niedozwolone

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Przedsiębiorca ograniczał prawo konsumenta do dochodzenia roszczeń
Miejska Kolej Linowa Karpacz dopuściła się naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – uznał prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów i nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 4673 zł.
Urząd przyjrzał się dwóm postanowieniom w regulaminie spółki. Jedno z nich mówiło, że zarządca kompleksu transportowego zastrzega sobie prawo zamykania tras, wyciągów oraz kolei podczas awarii urządzenia, przerwy w dostawie prądu, nadmiernej prędkości wiatru i w innych przypadkach niewynikających z winy spółki. Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot kosztów biletu. Drugie postanowienie zaś zakładało, że za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu spółka nie odpowiada. Podobne postanowienia zostały już wpisane do rejestru klauzul zakazanych ze względu na ich antykonsumencki charakter.
– Celem tych zapisów było wyłączenie odpowiedzialności wobec konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz pozbawienie go prawa żądania zwrotu spełnionego przez niego wcześniej świadczenia, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy – uzasadnił prezes Urzędu. Uznał, że zakwestionowane postanowienia są przejawem nierównorzędnego i nierzetelnego traktowania konsumentów i naruszają ich interesy.
[b]Fakt, że kwestionowane zapisy funkcjonowały w obrocie prawnym, stwarzał zagrożenie, że przedsiębiorca mógł uzyskać od konsumenta nieuzasadnione korzyści, gdy ten odstąpi od umowy[/b], a także ograniczy jego prawo do dochodzenia swych roszczeń od przedsiębiorcy.
Zakwestionowane postanowienia regulaminu korzystania z biletów i karnetów są tożsame z klauzulami wpisanymi do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, a posługiwanie się nimi w obrocie konsumenckim uznać należy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów – uznał w konsekwencji Urząd.
– Cieszy, że spółka w toku postępowania usunęła z regulaminu oba postanowienia – ocenia Agnieszka Majchrzak z Biura Prasowego UOKiK. Przypomina też, że zgodnie z prawem, jeśli przedsiębiorca stosuje postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, UOKiK może wszcząć przeciwko niemu postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
– Maksymalnie możliwa kara dla przedsiębiorcy wynosi wówczas do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Ukarany przedsiębiorca zawsze może odwołać się od decyzji o karze do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dodaje Agnieszka Majchrzak.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA