fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Statut nie reguluje składu komisji rewizyjnej

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Czy rada gminy może w statucie określić sytuacje, w których mandat członka komisji rewizyjnej wygasa?
[b]Nie.[/b] Rada gminy nie posiada kompetencji do rozstrzygania w tej sprawie ani w statucie gminy, ani w żadnej innej uchwale. Jak wynika z treści art. 18a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
Na gruncie istniejącego piśmiennictwa prawniczego zarysował się pogląd mówiący o tym, że statutowe unormowanie działalności komisji obejmuje zasady działania komisji oraz tryb wykonywania czynności kontrolnych.
Nie może więc normować innych spraw odnoszących się do tej komisji ani zmieniać zasad przyjętych w tym zakresie przez ustawodawcę – w szczególności poszerzać lub ograniczać przedmiotu jej działania, regulować jej składu osobowego (na przykład przez wprowadzanie dalszych, w stosunku do ustawy, ograniczeń w tym względzie).
W konsekwencji trzeba uznać, że rada nie posiada kompetencji do określenia sytuacji, w których „mandat członka komisji rewizyjnej wygasa”.
[i]Podstawa prawna:
– art. 18a ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=489F1972FE76F8DA66C710627CE94C87?id=73761]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA