fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpis wyroku sąd doręczy ustanowionemu pełnomocnikowi

www.sxc.hu
Jeśli w prowadzonym postępowaniu strona powołała pełnomocnika procesowego, to wszelka korespondencja będzie kierowana na jego adres. Pism nie wysyła się wtedy stronie
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroki z 29 czerwca 2010 r., III SA/Łd 584/09 [/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił M.G. sporządzenia uzasadnienia wyroku. Postanowienie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego z urzędu 21 maja 2010 r. 31 maja M.G. wniósł do WSA zażalenie na postanowienie z 13 maja 2010 r.[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Zgodnie z art. 194 § 2[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=912209C25D34634AF32A112192E4C18E?id=166935] ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153 poz. 1270 ze zm.)[/link] zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.Natomiast zgodnie z art. 178 wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA