Rpkom

Sejm: specustawa trafiła do speckomisji

Dzisiaj sejmowa Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji (tzw.megaustawa).
Dyskusja merytoryczna nad projektem nie była głęboka. Wieceprzewodniczący komisji Janusz Piechociński kwestionował tylko rolę jaką ustawa przypisuje Urzędowi Komunikacji Elektronicznej w koordynacji rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.
Właśnie Janusz Piechociński został jednak powołany na przewodniczącego nadzwyczajnej komisji, jaka będzie pracowała dalej nad treścią projektu ustawy i ponownie przedstawi go Komisji Infrastruktury. Celem ustawy jest ułatwienie przeprowadzania inwestycji w sieci telekomunikacyjne m.in. dzięki ułatwieniom proceduralnym i wprowadzeniu takich inwestycji do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Źródło: rpkom.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL