Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 31 grudnia 2009 r. w sprawie ewidencji czasu pracy kierowców (GPP-459-4560-53/09/PE/RP)

[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312522]Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (DzU nr 79, poz. 670)[/link] i zmiana treści przepisu art. 25 ustawy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 25 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173274]ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (DzU nr 92, poz. 879 ze zm.)[/link], pracodawca nadal jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania za godziny nadliczbowe i za pracę w porze nocnej.Brak wyraźnego odesłania do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulującego zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika nie zmienia faktu, że prowadzona p...
Źródło: Główny Inspektorat Pracy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL