Finanse

Zadłużenie zwiększa się głównie w bankach

Fotorzepa
Wskaźnik zadłużenia samorządowców przekraczał na koniec września 20 proc. Był wyższy o 3,6 pkt proc. niż po trzech kwartałach 2008 r. i niespełna o 2 pkt w porównaniu z poziomem z 2007 r. – wynika z informacji Ministerstwa Finansów.
Zadłużenie samorządów było w końcu III kwartału o 36,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wynosiło ponad 32,2 mld zł. Najszybciej rosły zobowiązania miast na prawach powiatów – przez rok zwiększyły się o połowę. To na nie przypadała też połowa wszystkich długów samorządu. W województwach zadłużenie było wyższe o 42 proc. niż w zeszłym roku, a w powiatach i gminach o odpowiednio 24,3 oraz 23,6 proc.
Przed wzrostem zadłużenia nie chronią cięcia w wydatkach. Dochody są bowiem również niższe. Jednostki samorządu terytorialnego w trzech kwartałach 2009 r. wykonały niespełna 70 proc. dochodów i nieco ponad 58 proc. planowanych wydatków. W porównaniu z tym okresem poprzedniego roku dochody zwiększyły się o 6,7 proc., a wydatki o 16,8 proc. Skąd samorządy biorą pieniądze? Nadal najbardziej popularne są kredyty i pożyczki w bankach. W strukturze zobowiązań samorządów kredyty i pożyczki zmniejszyły udział z 85,1 proc. do 84,8 proc. Ale kwotowo wzrosły o 7,4 mld zł. Zobowiązania wynikające z papierów wartościowych wzrosły z 3,4 do 4,66 mld zł. Pieniędzy w emisjach obligacji szukały wszystkie samorządy, ale przede wszystkim miasta na prawach powiatu. Ich poziom zadłużenia z tytułu emisji wzrósł z 1,62 do 2,55 mld zł. Udział zobowiązań z tytułu papierów wartościowych w całości długu zwiększył się z 15,3 proc. po trzech kwartałach 2008 r. do 16,1 proc. na koniec września 2009 r. Zobowiązania województw z tytułu papierów wartościowych wzrosły ze 178,1 mln zł do 327,1 mln zł. Udział zobowiązań z tytułu papierów wartościowych wzrósł z 10,5 proc. do 13,5 proc.
Udział zobowiązań wynikających z emisji papierów wartościowych spadał w gminach i powiatach. Gminy miały na koniec września 11,2 proc. wszystkich zobowiązań w tej formie. To o ponad 1 pkt proc. mniej niż przed rokiem. W sumie ich zadłużenie z tytułu emisji wynosiło niespełna 1,3 mld zł. W powiatach udział zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych zmniejszył się o 2,6 pkt proc., do 16,6 proc. Ich papiery warte były w sumie 501 mln zł. [link=http://www.rp.pl/galeria/55687,2,411942.html]Zobacz wykres [/link]
Źródło: PARKIET

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL