Odsunięty od zadań czasem musi wrócić do firmy

Fotorzepa, Magdalena Jodłowska
Szef nie powinien pochopnie podejmować decyzji o zwolnieniu osoby, której wypowiedział angaż, z obowiązku świadczenia pracy
Choć [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeks pracy[/link] nie reguluje kwestii zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, nie oznacza to, że taka sytuacja nie jest możliwa.Wprawdzie firma, zgodnie z art. 22 k.p., ma obowiązek organizować pracę tak, aby zapewnić pełne wykorzystanie czasu pracy przez zatrudnionych, ale szef może też podjąć decyzję o tym, że dana osoba nie będzie wykonywała zadań w okresie wypowiedzenia. To rozwiązanie jednak musi być korzystne dla zainteresowanego.Warto też, aby przełożony uzyskał zgodę zwalnianego na odsunięcie go od pracy. Może mieć ona formę ustną lub pisemną.Tylko w uzasadnionych wypadkach pracodawca nie musi czekać na aprobatę zatrudnionego, a mianowicie wtedy, gdy przemawia za tym dobro firmy i nie dochodzi do naruszenia interesów podwładnego. Musi zatem istnieć uzasadniona obawa o dobro firmy. Bez tego, jak wska...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL