Gdy ujawnisz tajemnicę, szef zażąda zapłaty

www.sxc.hu
Jeśli podwładny ujawni dane przedsiębiorstwa, w którym pracuje, i przez to narazi pracodawcę na szkodę, musi się liczyć z procesem sądowym, który może się zakończyć wyrokiem skazującym
Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących technologii, powiązań handlowych lub marketingu ma często duże znaczenie dla pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Ich ujawnienie może wyrządzić pracodawcy szkodę, co z kolei może spowodować, że pracodawca straci z tego powodu dotychczasowych klientów i popadnie w tarapaty finansowe.[srodtytul]Czyn nieuczciwej konkurencji[/srodtytul]Dlatego też tak duże znaczenie praktyczne ma ochrona tajemnicy pracodawcy, czemu służą m.in. przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170546]ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)[/link], które przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania od pracownika ujawniającego tajemnice firmy.Ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [b]Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazani...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL