Sąd sprawdzi, czy są przyczyny wznowienia postępowania

Fotorzepa, MW Michał Walczak
W przypadku zarzutu nieważności postępowania bada się jedynie to, czy w chwili wydania prawomocnego orzeczenia zaistniała przyczyna nieważności
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Opolu z 9 grudnia 2009 r. (I SA/Op 312/09)[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Podatnik zwrócił się z żądaniem wznowienia sprawy. Twierdził, że samorządowe kolegium odwoławcze wprowadziło sąd w błąd, twierdząc, że decyzja została „wycofana”, co nie jest prawdą.Na tej podstawie sąd umorzył postępowanie. Stwierdził jednak, że skarga została wniesiona w terminie i że opiera się na ustawowej podstawie wznowienia.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Skarżący jako podstawę do wznowienia postępowania wskazał między innymi art. 271 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9752140D2801AA5C65C012D3CE4BB93A?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link], podnosząc, że wskutek naruszenia przepisów prawa był pozbawiony możności działania, ponieważ sąd na rozprawie uniemożliwił zapoznanie się z treścią pisma procesowego SKO, wnoszącego o umorzenie postępowania jako bez...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL