Akty prawne

Monitor Polski Nr 78 z 9 grudnia 2009

[b]Uchwała Sejmu RP[/b] (poz. 962) z 3 grudnia w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy
[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (963 – 974): ? dwa z 15, po jednym z 21, 25 i 30 września w sprawie mianowania ambasadora RP,
? z 25 i 30 września w sprawie odwołania ambasadora RP, ? pięć z 26, 29 i 30 czerwca o nadaniu orderów i odznaczeń [b]Umowy międzynarodowe[/b] (poz. 975 – 976): ? umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o żegludze po Zalewie Wiślanym (Kaliningradskij Zaliw) podpisana w Sopocie 1 września 2009 r., ? oświadczenie rządowe z 12 listopada, że umowa ta weszła w życie 28 listopada 2009 r. [b]Zarządzenie prezesa NBP[/b] (poz. 977) z 1 grudnia o wejściu do obiegu monet nominalnej wartości 2 zł (10 grudnia) i 10 zł (14 grudnia) upamiętniających 70. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego [b] Obwieszczenia[/b] (poz. 978 – 982): ? ministra finansów z 26 listopada w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy, ? ministra pracy i polityki społecznej, dwa z 2 grudnia, w sprawie wysokości kwoty: – wpłat na indywidualne konto emerytalne w 2010 r., – odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w 2010 r., ? prezesa GUS, z 26 i 27 listopada, w sprawie: – wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2009 r., – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2009 r. [b]Komunikaty ministra gospodarki[/b] (poz. 983 – 984), dwa z 24 listopada, o wydanej decyzji w sprawie: ? nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, ? pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego [b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 985) z 3 grudnia (Kp 8/09) o zgodności z konstytucją ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=334098]Dz.U Nr 78[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL