Sfera budżetowa

Nowe warunki awansu w sanepidzie

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zdobyte specjalizacje i staż będą warunkiem awansu w stacjach sanitarno-epidemiologicznych
Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarnoepidemiologicznej zawiera nowy wykaz stanowisk oraz warunki, jakie będą musiały spełnić osoby je zajmujące.
Wymagania, które mają obowiązywać od przyszłego roku, są szczegółowe. Tak np. od kierownika laboratorium będzie się wymagało tytułu magistra lub równorzędnego oraz specjalizacji, np. w analityce klinicznej, mikrobiologii, toksykologii. Klarowne staną się warunki awansu. Asystent w komórce bezpieczeństwa żywności i żywienia będzie się musiał legitymować co najmniej tytułem licencjata lub inżyniera oraz odbyciem stażu lub pozostawaniem w zatrudnieniu przez rok. Aby zostać starszym asystentem, zainteresowany będzie musiał uzyskać tytuł magistra lub równorzędny. Jeśli jest lekarzem – to także zdobyć odpowiednią specjalizację w dziedzinie medycyny, a jeśli nie jest – uzyskać specjalizację lub ukończyć studia podyplomowe w określonych dziedzinach. Wymagany będzie też dłuższy staż.
Niektóre stanowiska w sanepidzie zostaną zlikwidowane, m.in. instruktora higieny, pielęgniarki, telefonistki, spawacza, jako niemające racji bytu. Prawa nabyte pracowników zostaną zachowane. Ci, którzy w chwili wejścia w życie nowych przepisów nie będą spełniali warunków co do kwalifikacji, wykształcenia, szkoleń lub stażu, będą mogli dalej zajmować dotychczasowe stanowisko. Zmienią się legitymacje, którymi będą się posługiwać pracownicy sanepidu, z tym że dotychczasowe zachowają ważność do 1 stycznia 2011 r. Z kolei projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej mówi, jakie warunki muszą spełnić chcący się ubiegać o stanowisko państwowego inspektora sanitarnego, jeśli nie są z wykształcenia lekarzami.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL