Od stycznia o 14 dni dłużej rodzice mogą przebywać z niemowlęciem

Fotorzepa, Danuta Matloch
Jeszcze tylko dziś lub w Wigilię możesz przyjąć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński od pracownicy, której podstawowy jego wymiar kończy się z upływem grudnia, jeśli ma z niego skorzystać od nowego roku
Choć przepis o tej opiece zacznie obowiązywać dopiero 1 stycznia 2010 r., to z siedmiodniowym wyprzedzeniem musi ona o to pisemnie wystąpić do pracodawcy. I ten – jeśli tylko dochowała terminu – nie ma prawa zakwestionować wniosku zatrudnionej.Musi go uwzględnić. Takie uprawnienia ma też w niektórych sytuacjach ojciec dziecka. Rodzice adopcyjni z kolei mają prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W czasie takich urlopów pracownikom przysługuje zasiłek macierzyński zobacz tekst [link=http://www.rp.pl/artykul/409682.html]"Od stycznia 2010 r. dłużej na zasiłkach macierzyńskich"[/link][srodtytul]Nowości z poprzedniej nowelizacji[/srodtytul]Taki przywilej gwarantuje zatrudnionym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294736]nowelizacja kodeksu pracy (ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 237, poz. 1654,[/link] dalej ustawa zmieniająca).Choć ustawa zmieniająca weszła w życi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL