Akty prawne

Obowiązują od 22 grudnia 2009

[srodtytul]RATYFIKACJE[/srodtytul]
- dwie ustawy, które wyrażają zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta RP: – protokołu zmieniającego konwencję wiedeńską z 1963 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową sporządzonego w Wiedniu 12 września 1997 r.,
– umowy między rządami Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach 2 lutego 1998 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333878]DzU nr 206, poz. 1586[/link] – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333885]1587[/link]) [srodtytul]ZAMÓWIENIA PUBLICZNE[/srodtytul] - znowelizowane 5 listopada prawo zamówień publicznych i związana z nim zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333883]DzU nr 206, poz. 1591[/link]); więcej na ten temat w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/159842,409070_Firmy_moga_odpadac__z_przetargow.html]Firmy mogą odpadać z przetargów[/link] [srodtytul]GARNIZONY[/srodtytul] - minister obrony narodowej wydał rozporządzenie o utworzeniu 112 garnizonów, ponadto określił zadania, siedziby i terytorialny zasięg właściwości ich dowódców ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333889]DzU nr 206, poz. 1592[/link]) [srodtytul]CHOROBY ROŚLIN[/srodtytul] - na pytanie: jak postępować przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się szkodliwego organizmu „Anoplophora chinensis (Forster)” odpowiada rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333896]DzU nr 206, poz. 1593[/link]) [srodtytul]ENERGIA ELEKTRYCZNA[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie ministra gospodarki na temat zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335183]DzU nr 216, poz. 1677[/link]); to rozporządzenie i niżej wymienione weszły w życie 21 grudnia [srodtytul]ZDROWIE[/srodtytul] - modyfikowane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335276]DzU nr 217, poz. 1688[/link]) [srodtytul]FINANSE PUBLICZNE[/srodtytul] - zmiany w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335524]DzU nr 219, poz. 1706[/link]) [srodtytul] UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE[/srodtytul] - znowelizowana 3 grudnia ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335485]DzU nr 218, poz. 1690[/link]) [srodtytul]SKROBIA[/srodtytul] - Rada Ministrów określiła stawki płatności związanej z ilością skrobi zawartej w ziemniakach na rok gospodarczy 2009/2010 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335466]DzU nr 218, poz. 1691[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL