VAT

Od kupionego aparatu da się odliczyć podatek

Autor: Catherinette Rings
Flickr
W ramach prowadzonej działalności świadczę m.in. usługi graficzne i reklamowe. Kupiłem aparat fotograficzny, który będę wykorzystywał w działalności. Czy mogę odliczyć od niego VAT?
Tak. Ustawa o VAT mówi bowiem, że w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z dokumentów zakupowych.
[b]Ale uwaga![/b] Odliczenie jest możliwe, gdy kupiony sprzęt używany będzie do działalności opodatkowanej. Zwracały na to wiele razy uwagę organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi VAT skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Gdy taki związek występuje, można obniżyć podatek należny o naliczony. —skk [i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.).[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL