Dostawa po aporcie nie musi być zwolniona z VAT

www.sxc.hu
Ustawa o VAT przewiduje dwa różne zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części. Problem z ich zastosowaniem mogą mieć przedsiębiorcy, którzy sprzedają nieruchomość wniesioną wcześniej aportem w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Nowe zwolnienia dla dostaw nieruchomości weszły w życie 1 stycznia 2009 r., obowiązują więc już niemal rok. Praktyka pokazuje jednak, że ich zastosowanie nastręcza podatnikom licznych problemów.[srodtytul]Pierwsze zasiedlenie opodatkowane...[/srodtytul]Obecnie dostawa nieruchomości zabudowanych może być zwolniona z VAT na mocy dwóch przepisów: art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link].Pierwszy przepis zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:- dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo- między pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości upłynął okres krótszy niż dwa lata.Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie nieruchomości do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po ich- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL