Trudno rozliczyć emeryturę

Świadczenie wypłacone przez luksemburski odpowiednik ZUS nie będzie opodatkowane w Polsce
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2009 r. (nr IPPB4/415-589/09-5/SP).Z wnioskiem zwrócił się podatnik, który obecnie jest zatrudniony w Luksemburgu, gdzie mieszka na stałe. Wnioskodawca wkrótce zamierza zakończyć karierę zawodową. Przez 18 miesięcy będzie otrzymywał wcześniejszą emeryturę, która jest wypłacana przez pracodawcę. Jest to rodzaj wynagrodzenia wynikający z porozumienia zawartego między pracodawcą a związkami zawodowymi. Od tego świadczenia będą pobierane składki na ubezpieczenia.Następnie wnioskodawca przejdzie na emeryturę stałą, która będzie wypłacana z luksemburskiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych (odpowiednik polskiego ZUS). Od momentu przejścia na wcześniejszą emeryturę podatnik zamierza na stałe powrócić do Polski. Jego zdaniem otrzymywane przez niego kwoty powinny być opodatkowane tylko w Luksemburgu.Izba Skarbowa się zgodziła, że w Polsce nie będzie opodatkowana emerytura wypłacan...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL