Usługi opieki nad osobami starszymi bez VAT

www.sxc.hu
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opieki nad osobami starszymi. Według jakiej stawki będę płacił VAT?
Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, że usługi opieki nad osobami starszymi są na gruncie stosowanej dla celów podatkowych PKWiU z 1997 r. klasyfikowane w grupowaniu o symbolu 85.32.16 (usługi opieki społecznej bez zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane), ewentualnie w grupowaniu o symbolu 85.32.14 (usługi opieki społecznej świadczone przez instytucje o charakterze doraźnym).W konsekwencji świadczenie tych usług jest zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 9 załączników nr 4 do ustawy o VAT.Wniosek ten potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładami mogą być [b]postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z 10 marca 2006 r. (PP/443-1/06)[/b] czy [b]postanowienie naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z 12 marca 2007 r. (ZD-2/443-61-15/07).[/b]A zatem świadczenie usług opieki nad osobami starszymi jest zwolnione od VAT.[i]Autor jest doradcą podatkowym[...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL