Akty prawne

Obowiązują od 15 grudnia 2009

[srodtytul]PODATKI[/srodtytul]
- ustawa z 23 października bieżącego roku do ustaw o PIT i CIT wprowadziła korekty, które wbrew ustawie z 6 listopada ubiegłego roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290768]DzU z 2008 r. nr 209, poz. 1316[/link]) o dwa lata opóźniają zmianę zasad rozliczania zaliczek przez przedsiębiorców [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=332802](DzU z 2009 r. nr 201, poz. 1542)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL