Finansowanie

Ile bank dolicza za to, że pożycza

Na wykresie średnich marż kredytowych nieuwzględnione są oferty cross-sellingowe (czyli promocje polegające na obniżeniu marży, jeśli klient wykupi inny produkt finansowy banku). comperia.pl
Rzeczpospolita
>> Marże kredytowe banki podają w procentach i doliczają je do wskaźników rynkowych (WIBOR, LIBOR, EURIBOR), obliczając ratę kredytu.
>> Jak podaje Comperia.pl, w ciągu ostatnich czterech tygodni nie zaszły na rynku marż znaczące zmiany. Średnie zwyżki i spadki marż nie przekroczyły nawet 0,1 pkt proc. >> Można więc mówić o chwilowej stabilizacji, choć w ostatnim czasie banki wywindowały stawki marż hipotecznych do rekordowych poziomów.
>> – Analiza obecnych średnich marż pomija jednak kredyty objęte promocjami oraz powiązane z koniecznością wykupienia dodatkowych produktów. Wykonywana jest wyłącznie na podstawie standardowych ofert kredytów hipotecznych udzielanych przez banki – mówi Natalia Czaplewska, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl. >> Jedyny odnotowany wzrost średnich marż hipotecznych dotyczył kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego i wyniósł 0,08 pkt proc. >> Średnie marże kredytów denominowanych do dolara amerykańskiego od września pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 5,59 proc. >> – Tylko nieznacznie spadł poziom średnich marż w naszej rodzimej walucie oraz w euro. Średnie marże w złotych w stosunku do października obniżyły się jedynie o 0,02 pkt proc., w euro zaś o 0,04 pkt. proc. i wynoszą odpowiednio 3,31 proc. i 5,02 proc. – mówi Natalia Czaplewska. >> Jak podaje Comperia.pl, przez ostatnie 12 miesięcy średnie marże hipoteczne dla kredytów udzielanych w złotych wzrosły o 1,76 pkt proc. Natomiast średnie marże kredytów denominowanych do dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i euro w stosunku do listopada 2008 roku wzrosły odpowiednio o 2,73 pkt proc., 3,41 pkt proc. oraz 2,82 pkt proc. Banki w ostatnim czasie wywindowały stawki marż hipotecznych do rekordowych poziomów. Listopad nie przyniósł jeszcze praktycznie żadnych zmian. Jest jednak nadzieja, że już niedługo banki zaczną obniżać marże, a zmiany staną się w końcu odczuwalne dla kredytobiorców.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL